RADA

REEGLID

Enne rajale minemist on kohustuslik tutvuda meie reeglitega.

– Võistlus algab stardijoonelt.
– Jälgi rajakohtuniku märguandeid.

Võistlemine 
lõpetada

Ettevaatust
oht

Lase tagasõitja
mööda

Viimane  
hoiatus

Oled  
diskvalifitseeritud

Sõidu lõpp 
(Algas viimane ring)

– Ära rammi teisi võistlejaid ega piirdeid.
– Ära takista möödasõitjaid.
– Ära tee järske manöövreid.
– Ära vajuta piduri ning gaasi pedaali korraga.
– Sõitja poolt kardile tekitatud kahju ning taastamisega seotud kulud tasub sõitja.
– Kardi tehnilise rikke korral pöördu kohe boksi või peatu ja tõsta käsi üles! Ära välju kardist.
– Enne boksi sõitu pidurda hoog maha ja sisene boksi. Järgi instruktori juhiseid!