RADA

REEGLID

Enne rajale minemist on kohustuslik tutvuda meie reeglitega.

– Võistlus algab stardijoonelt.
– Jälgi rajakohtuniku märguandeid.

Võistlemine 
lõpetada

Ettevaatust
oht

Lase tagasõitja
mööda

Viimane  
hoiatus

Oled  
diskvalifitseeritud

Sõidu lõpp 
(Algas viimane ring)

– Ära rammi teisi võistlejaid ega piirdeid.
– Ära takista möödasõitjaid.
– Ära tee järske manöövreid.
– Kardi vigastamise korral rajalt väljasõitmisel kannab kulud sõitja.
– Kardi tehnilise rikke korral pöördu kohe boksi või peatu ja tõsta käsi üles! Ära välju kardist.
– Kui jääd rajal kinni, siis keera rool otseks ja kahe käega esimestest ratastest tirid karti tagasi.
– Enne boksi sõitu jää seisma STOP märgi ees.