RADA

REEGLID

Enne rajale minemist on kohustuslik tutvuda meie reeglitega.

– Võistlus algab stardijoonelt.
– Jälgi rajakohtuniku märguandeid.

Võistlemine 
lõpetada

Ettevaatust
oht

Lase tagasõitja
mööda

Viimane  
hoiatus

Oled  
diskvalifitseeritud

Sõidu lõpp 
(Algas viimane ring)

– Ära rammi teisi võistlejaid ega piirdeid.
– Ära takista möödasõitjaid.
– Ära tee järske manöövreid.
– Ära vajuta piduri ning gaasi pedaali korraga.
– Sõitja poolt kardile tekitatud kahju ning taastamisega seotud kulud tasub sõitja.
– Kardi tehnilise rikke korral pöördu kohe boksi või peatu ja tõsta käsi üles! Ära välju kardist.
– Enne boksi sõitu pidurda hoog maha ja sisene boksi. Järgi instruktori juhiseid!

NB!
Osalejad peavad olema kohal 15 minutit enne sõite ja iga osaleja peab osalema ohutusinstruktaažis!  Sõitja jaoks on väga oluline mõista ohutusreegleid ja kardi tööpõhimõtteid!

Istruktaaz ja juhendamine toimub Eesti või Inglise keeles!

Õnnetuse või reeglite rikkumise korral lõpeb võistlus olukorra põhjustanud sõitjale koheselt ning rajale seda sõitjat rohkem ei lubata!
Järgmisi olukordi loetakse õnnetuseks või reeglite rikkumiseks:

* Kaasvõistlejale otsa sõitmine/rammimine

* Teise sõitja tahtlik takistamine

* Sõit otse raja piiretesse

*Korduv piruett, mille korral järgnev sõitja talle otsa sõidab

* Sõitja ei kasuta pidureid

* Sõitja ei pidurda enne boksiala

* Boksiteel kiiruseületamine

* Käte roolilt eemaldamine sõidu ajal